Чубарю В. Я. пам’ятник

Пам’ятник В. Чубарю

Пам’ятник В. Я. Чубарю – монумент радянському державному діячеві Власу Чубарю. Встановлений у 1970 р. на осі алеї по центру Відрадного проспекту. Автори – скульптор І. Шаповал, архітектор І. Шемседінов. Розміри: вис. погруддя – 0,8 м, постаменту – 3,7 х 1,05 × 0,9 м, стилобата – 4,2 × 6,0 м.

Пам’ятник репрезентує певну новаційну тенденцію розвитку монументальної пластики. Портретні твори у станковій та монументальній скульптурі 1960–70-х рр. тяжіють до станковізації, інтимізації образу, до формально-композиційного укрупнення портрета-погруддя, іноді виокремлювався лише фрагмент обличчя. Такі новації позначилися й на пам’ятникові В. Чубарю. Фронтально зорієнтоване бронзове погруддя з легким поворотом голови ліворуч, з асиметричним плечовим зрізом неправильною трапецією встановлено на призматичному постаменті з червоного граніту і гранітному стилобаті. Завдяки високому постаменту, на чоловому боці якого анотаційний напис, а також укрупненню погруддя пам’ятник не губиться в міському довкіллі. Цьому сприяє “трибунний” характер образного вирішення, що відповідає поширеній тоді міфологемі провідної ролі компартії в історичній долі народу. Характер портретованого розкрито завдяки застосуванню реалістичної пластики, проте скульптору не вдалося уникнути уніфікованої прямолінійності у відтворенні революційного пафосу.

У 2009 р. пам’ятник було демонтовано.

Джерела


Особисті інструменти

Матеріал з WWW Енциклопедія Києва