Топачевський Вадим Олександрович

Народився 16 липня 1930 р. в Черкасах. У 1953 р. після закінчення біологічного факультету Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка вступив до аспірантури Інституту зоології АН УРСР, де пройшов шлях від аспіранта до завідувача відділу та директора. З 1973 по 1987 рр. В. О. Топачевський очолював Інститут зоології, залишаючись завідувачем відділу палеозоології хребетних (ця посада була суміщена з посадою директора Палеонтологічного музею). У 1996 р. відділ було переведено до Національного науково-природничого музею НАН України.

Наукові дослідження Вадима Олександровича та його співробітників стосуються таких фундаментальних розділів зоології, як систематика, філогенетика, історична фауністика, екологічна морфологія та зоогеографія. В колі його інтересів знаходилися й питання біостратиграфії та палеогеографії. В. О. Топачевський по праву вважається засновником і фундатором мікропалеотеріологічної школи в Україні — нового наукового напрямку в палеозоології. Цикл монографічних зведень вченого та його учнів у цій галузі був удостостоєний премії ім. І. І. Шмальгаузена НАН України.

Тривалий час В.Топачевський був професором Київського національного університету імені Тараса Шевченка, де читав лекції з палеозоології. Серед його учнів 2 доктори та 12 кандидатів наук. У 1978-1992 роках В.Топачевський член-кореспондент НАН України, а з 1992 р. - академік НАН України. Понад 20 років був заступником академіка-секретаря Відділення загальної біології Академії наук України, незмінним головою Українського теріологічного товариства, членом багатьох наукових рад, експертних комісій, редколегій наукових журналів тощо.

Помер 9 листопада 2004 року в Києві.


Джерела


Особисті інструменти

Матеріал з WWW Енциклопедія Києва