Терещенки

Укр. підприємці та землевласники серед. 19 — поч. 20 ст. Походили з козацької родини м. Глухова (тепер Сумської обл.). У Києві містилася гол. контора «Т-ва братів Терещенків», що здійснювала оптову торгівлю цукром на внутр. і європ. ринках. Уславилися і як меценати: їхню художню колекцію було націоналізовано 1917 і покладено в основу зібрань Київ. музею рос. мистецтва (19221931 — Київ. картинна галерея; розміщується на Терещенківській вулиці № 9, у кол. власному будинку Ф. А. Терещенка. Йому ж належав і будинок на Т. в. № 11). Терещенки володіли також будинками на бульварі Шевченка № 12 і № 34. Вклали значні кошти в побудову Київ. політехнічного інститут, 4-ї та 5-ї чоловічих гімназій, були почес. попечителями 1-ї, 2-ї та 3-ї гімназій. У Києві працювали: брати Терещенки — Микола Артемович (прожив у місті бл. ЗО років, пожертвував на його потреби понад 2 млн. крб. зокрема на кошти М. А. Терещенка збудовано корпус зразкового міськ. училища на вул. Ярославів Вал № 26, в якому тепер — театр. інститут, був почес. громадянином Києва) і Федір Артемович, їх сини Іван (був попечителем реального училища, субсидував діяльність Рисувальної школи М. І. Мурашка) і Олександр (здійснював матер. підтримку Київ. муз. училища). У Києві народився і розпочав діяльність також син І. М. Терещенка Михайло Іванович (18861956), який у 1917 обіймав у Петербурзі посади міністра фінансів і міністра закорд. справ Тимчасового уряду. З 1917 — в еміграції. 1900 року у Києві на їх честь названо вулицю.

Джерела


Особисті інструменти

Матеріал з WWW Енциклопедія Києва