Революційна українська партія

У 1900 р. група студентів з українофільських гуртків м.Харкова створила першу в російській частині України українську політичну організацію — Революційну українську партію (РУП). Серед її керівників були Д.Антонович, М.Русов, Б.Камінський і Л.Мацієвич.

Першим програмним документом РУП стала брошура «Самостійна Україна», написана харківським адвокатом М.Міхновським (1873—1924 рр.). Цей документ містив ряд радикально українофільських положень: 1) мета партії — створення незалежної української держави; 2) лідер національного руху — інтелігенція, що служить своєму народові; 3) засоби досягнення головної мети — будь-які, включаючи насильницькі; 4) основні принципи боротьби — «хто не з нами, той проти нас», «Україна для українців», «переможемо або вмремо»; 5) ніяких компромісів з помірними українофілами.

Незабаром у РУП відбувся розкол, тому що багатьом її членам не подобалися націоналістична категоричність і безкомпромісність висунутих у брошурі Міхновського ідей. У 1902 р. міхновці, не маючи широкої підтримки всередині РУП, створили окрему від неї Українську національну партію (УНП). У 1903 р. від РУП відокремилася ліва група на чолі з Б.Ярошевським, що утворила Українську соціалістичну партію (УСП).

Основним регіоном діяльності РУП була Лівобережна Україна (Харківщина, Київщина, Полтавщина), основним об’єктом пропаганди — українські селяни, а головними формами боротьби — пропаганда й агітація. З поширенням в Україні соціал-демократичних ідей частина рупівців переглядає свої ідейні установки й у 1904 р. створює окрему Українську соціал-демократичну спілку, що на автономних правах увійшла до меншовицької фракції РСДРП. Члени «Спілки» були впевнені, що вирішення національного питання прямо пов’язане з боротьбою пролетаріату та розв’язанням соціально-економічних проблем.

У грудні 1905 р. на II з’їзді РУП більшість рупівців на чолі з М.Поршем, В.Винниченком і С.Петлюрою прийшли до висновку про необхідність об’єднання національної ідеї з марксизмом і перетворили РУП на Українську соціал-демократичну робітничу партію (УСДРП).


Джерела


Особисті інструменти

Матеріал з WWW Енциклопедія Києва