Порш Микола Володимирович

Народився 19.10.1879 у Лубнах (тепер Полтавська обл.). Походив з німецько-єврейської родини. З кін. 1890-х рр. брав участь в українському національному русі. На поч. ХХ ст. став одним з ініціаторів створення та провідним членом Революційної Української Партії, редагував разом з Д. Антоновичем орган РУП газету «Праця» (виходила в 1904-1905 у Львові).

У внутрішньопартійній дискусії з групою М.Меленевського М.Порш разом М.Ткаченком наполегливо відстоювали необхідність збереження принцип ії самостійності України та існування РУП як незалежної української соціал-демократичної партії. В 1904-1905 займався нелегальною організаційно-пропагандиською роботою в Києві та Ніжині. Згодом - член Української соціал-демократичної робітничої партії.

Спільно з В.Доманицьким та В.Садовським сприяв розгортанню кооперативного руху в Україні. У 1917 М.Порш, будучи одним з лідерів української соціал-демократії, активно включився в процес розбудови української державності. З 1917 входив до складу Української Центральної Ради та Малої Ради. У вересні 1917 Порш, полемізуючи під час внутрішньопартійних дискусій з В.Винниченком та Б.Мартосом, вказував на протележність економічних інтерсів України та Росії, висловлювався за політичну незалежність України.

На початку листопада 1917 М.Порш був обраний до складу Крайового комітету для охорони революції на Україні. 12.11.1917 - призначений генеральним секретарем праці УНР, з кін. грудня (після відставки С. Петлюри) - генеральний секретар військових справ. За подданням Порша 16.1.1918 Мала Рада прийняла закон «Про народну армію», який регламентував основні засади створення української армії на основі народної міліції.

В 1919-1920 - посол УНР в Німеччині. Після поразки українських національно-визвольних змагань 1917-1921 залишившись в еміграції, відійшов від політичного життя. В своїх працях намагався з’ясувати ступінь колоніального визиску економіки України царським урядом та її значення для загальноросійського імперського господарства. Полемізував під псевдонімом Гордієнко з відомим російським економістом П.Струве навколо проблем і перспектив розвитку української економіки.

Помер 16.4.1944 і похований у Берліні.

М.Порш автор наукових праць з статистики («Статистика землеволодіння в 1905 р.», 1907; «Із статистики України», 1907 та ін.), економіки («Україна в державному бюджеті Росії», 1918), національних проблем («Про автономію України», 1907; «Автономія України і соціал-демократія», 1917). Переклав на українську мову працю К.Маркса «До критики політичної економії» (1923).


Джерела


Особисті інструменти

Матеріал з WWW Енциклопедія Києва