Патона Б. Є. погруддя

Загальний вигляд

Погруддя Патона Б. Є. – бюст Президента НАН України Бориса Патона. Встановлений у 1982 р. серед зеленого партеру скверу перед будинком Національного науково-природничого музею НАНУ. Автори – скульптор О. Скобликов, архітектори І. Седак, О. Седак. Висота погруддя – 1,15 м, постаменту – 2,5 м. Споруджений згідно з постановою ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 24 червня 1966 р., за якою пам’ятники-погруддя встановлювалися на батьківщині двічі Героїв Радянського Союзу та Героїв Соціалістичної Праці.

Строго фронтальне бронзове погруддя вченого на прямокутному постаменті з червоного граніту встановлено на дворівневому стилобаті. На постаменті – анотаційний напис бронзовими накладними літерами. За стилістико-типологічними ознаками погруддя є типовим зразком реалістичного мистецтва радянського часу, яке перейняло традиції реалістичної пластики 2-ї пол. 19 ст. Помітне тяжіння автора до гіпертрофованої монументалізації образу, що позбавляє твір природної життєвості. Композиційно пам’ятник пов’язаний з класицистичними рисами архітектурного довкілля, утворюючи цілісний архітектурно-пластичний мікроансамбль.

Джерела


Особисті інструменти

Матеріал з WWW Енциклопедія Києва