Образцов Василь Парменович

Образцов Василь Парменович (01.01. 1851-27.12.1920) - доктор медицини, засл. ординарний проф. (1916), доц. каф. діагностики внутрішніх хвороб (1891), зав. каф. спеціальної патології і терапії (1893-1903), зав. каф. факультетської терапевтичної клініки (1903-1918), Понадштатний проф. по 1920 р., один із засновників київської терапевтичної школи.

Закінчив Медико-хірургічну акад. (1875). Учень С.П. Боткіна. З 1877 по 1879 р. - військовий лікар. Удосконалювався в Берліні у Р. Вірхова (1879). У 1880 р. захистив дис. на здобуття вченого ступеня д-ра медицини на тему «К морфологии образования крови в костном мозге у млекопитающих». Автор понад 50 наукових праць, присвячених удосконаленню методів клінічного дослідження, вивченню хвороб серцево-судинної системи й органів шлунково-кишкового тракту. Розробив метод глибокої ковзної методичної пальпації органів черевної порожнини (1887), методику безпосередньої перкусії (1910). Першим у світі разом з М.Д. Стражеско описав клінічну картину тромбозу коронарних артерій (1909) і обґрунтував можливість прижиттєвого розпізнавання інфаркту міокарда. Створив наукову терапевтичну школу. Учні: М.Д. Стражеско, М.М. Губергриц, Г.Р. Рубінштейн, Ф.О. Удінцев, Б.І. Трусевич та ін. Його ім'я носить факультетська терапевтична клініка (1949).

Наук, праці: К симптоматологии й диагностике тромбоза венечных арте-рий сердца //Труды II сьезда русских терапевтов.- М., 1910; К физическому исследованию желудочно-кишечного канала й сердца. - 4-е изд.- К., 1915; Бо-лезни желудка, кишок й брюшинн. -К., 1924; Избранные трудн.- К., 1950.

Бібліогр.: Грицюк О.Й. В.П. Образ-цов. - К., 1974. - 40 с.; Губергриц А.Я. В.П. Образцов й его школа. - М., 1990. -72 с.; БМЗ. Изд. 3-є. - Т.17. - М., 1981. Стб. 405-407.


Джерела


Особисті інструменти

Матеріал з WWW Енциклопедія Києва