Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» (КПІ) — вищий навчальний заклад інженерного профілю, заснований у Києві у 1898 р.

Факультети та інститути НТУУ «КПІ»

 • Зварювальний факультет
 • Інженерно-фiзичний факультет
 • Інженерно-хiмiчний факультет
 • Міжуніверситетський медико-інженерний факультет
 • Приладобудiвний факультет
 • Радiотехнiчний факультет
 • Теплоенергетичний факультет
 • Факультет авiацiйних i космiчних систем
 • Факультет бiотехнологiї i бiотехнiки
 • Факультет електроенерготехнiки та автоматики
 • Факультет електронiки
 • Факультет iнформатики та обчислювальної технiки
 • Факультет лiнґвiстики
 • Факультет менеджменту та маркетингу
 • Факультет права
 • Факультет прикладної математики
 • Факультет соцiологiї
 • Факультет фiзичного виховання i спорту
 • Фiзико-математичний факультет
 • Хiмiко-технологiчний факультет
 • Навчально-науковий комплекс «Інститут прикладного системного аналiзу»
 • Видавничо-полiграфiчний інститут
 • Вiйськовий iнститут телекомунiкацiй та iнформатизацiї
 • Інститут доунiверситетської пiдготовки та професiйної орiєнтацiї
 • Інститут енергозбереження та енергоменеджменту
 • Iнститут телекомунiкацiйних систем
 • Механiко-машинобудiвний iнститут
 • Міжгалузевий інститут післядипломної освіти
 • Фiзико-технiчний iнститут


Історія Київського Політеху

В даній електронній енциклопедії є ще стаття про історію і сучасність вузу - Київський Політехнічний Інститут.

Джерела інформації


Особисті інструменти

Матеріал з WWW Енциклопедія Києва