Козачий острів

Один з островів на Дніпрі, в південній частині міста. Разом з островом Ольжиним оголошений ландшафтним заказником місцевого значення «Острови Ольжин і Козачий».


Зміст

Склад території заказника

Заказник являє собою ділянку акваторії Дніпра вздовж правого берега на південній окраїні міста Києва з островами Ольжин та Козачий, гирловою системою р. Віта та урочищем Лящівка.

Північно-західна частина заказника включає в себе гирлову систему р. Віта - ряд проток, розміщених між лівим берегом островів Козачий та Ольжин та правим берегом Дніпра, разом з урочищем Лящівка на правому березі Дніпра. Центральна частина заказника - острови Козачий та Ольжин. До південно-східної частини заказника входить також 300-метрова смуга акваторії вздовж лівого берега цих островів. Ця територія раніше (до 1934 р.) входила до складу колишнього заповідника «Конча-Заспа».

Острови Козачий та Ольжин - це заплавні острови з добре збереженими в природному стані заплавними екосистемами, характерними для середньої течії Дніпра з унікальними природними елементами.


Ольжин острів

На Ольжиному острові найбільші площі займають піднесені ділянки з піщаними луками. На сухіших ділянках домінує куничник наземний, місцями - келерія сиза. Типовими видами цих лук є пижмо звичайне, щавель гороб’ячий, очитки шестирядний, їдкий та пурпуровий, гвоздика Борбаша, полин дніпровський, холодки лікарський та багатолистий. На піщаних луках нижчого рівня, за переважання у травостої куничника наземного, більшу роль відіграють не псамофітні, а суто лучні види - келерія Делявіня, деревій заплавний, конюшини рівнинна та альпійська, підмаренник здутоплодий.

Заболочені зниження зайняті переважно угрупованнями лепешняку великого. В найглибших місцях знижень трапляються куртини і смуги рогозу широколистого та угруповання осоки омської. Значну участь в будові болотних угруповань відіграють чистець болотний, хвощ лучний, очеретянка, вовконіг європейський. Тут зростає такий малопоширений вид, як самосил часниковий, що знаходиться тут на західній межі ареалу.

Лісові ділянки трапляються на Ольжиному фрагментарно; значно частіше тут представлені групи дерев: осокорів, на підвищених місцях - сосен. Є ділянки з домінуванням чагарникових верб, переважно верби попелястої, а також аморфи - адвентивного чагарника, що дуже поширився в заплаві Дніпра.


Острів Козачий

Острів Козачий - це збережений у природному стані заплавний острів зі справжніми та болотистими луками (переважно в південній частині) і лісовою рослинністю (в північній частині).

Основні площі серед лучної рослинності о. Козачого займають угруповання справжніх лук, які представлені переважно угрупованнями з домінуванням мітлиці велетенської і тонконогу лучного, менша площа зайнята угрупованнями костриці лучної. На цих луках зростає малопоширений в регіоні вид - тирлич звичайний. Серед болотистих лук основні площі займають угруповання осоки гострої.

Лісова рослинність представлена залишками заплавної діброви з розрідженим деревостаном. Окремі дуби мають широку розлогу крону і у віці близько 100 років досягають висоти 17 м та діаметра до 90 см. Трав’яний покрив на цих ділянках утворюють лучні злаки, «плямами» розміщуються типові заплавні види -хвилівник звичайний і пижмо звичайне, на підвищеннях поодиноко зростає полин лікарський («боже дерево»). В прирусловій частині вузькими смугами розміщуються угруповання верб, переважно попелястої та тритичинкової; у трав'яному покриві тут домінують мітлиця повзуча і осока гостра.


Флора і фауна заказника, що охороняються

У заказнику виявлено три види рослин з Червоної книги України (пальчатокорінник м'ясочервоний, водяний горіх плаваючий, сальвінія плаваюча) та три види, що підлягають охороні на території м. Києва (латаття біле, латаття сніжно-біле, тирлич звичайний).

Цікавою та надзвичайно багатою для міської зони є фауна даного заказника. Зоопланктон пригирлової системи р. Віта характеризується високою видовою різноманітністю та кількісними показниками. Він представлений 105-ма видами (коловертки, веслоногі та гіллястовусі ракоподібні). Великим різноманіттям характеризуються і комахи - бабки, метелики, перетинчастокрилі, двокрилі. Серед них є види, занесені до Червоної книги України: дозорець-імператор, сколія-гігант, ляра анафемська, сфекс рудуватий, ксилокопа звичайна, джміль вірменський, мнемозина.

Ця місцевість завжди мала велике значення для відтворення багатьох видів риб. Саме тому ще минулого століття вона входила до першого на території України рибного заповідника. Зараз тут мешкає 29 видів риб, серед них цінні промислові види: сом, лящ, щука, судак та інші. Тут збереглися риби реофільного комплексу (вони потребують добре вираженої течії), чисельність яких в інших ділянках Дніпра знижується: головень, носар, кліпець. Суміжні прибережні ділянки в період весняної повені є важливими нерестовими угіддями.

В Канівському водосховищі спостерігається дефіцит нерестовищ, тому пригирлова система р. Віта та урочище Лящівка мають особливо велике значення для розмноження риб, особливо риб-фітофілів (тих видів, що відкладають ікру на затоплені рослини). Відносна чисельність цьоголітньої молоді риб тут втричі перевищує показники для водосховища в цілому, а для промислових видів - ще більше (для плітки - у 4 рази, для ляща - у 7 разів). Тут ще зустрічаються стерлядь (рідкісний вид осетрових риб) та мінога українська, занесені до Червоної книги України.

Земноводні та плазуни представлені у заказнику жабою озерною, кумкою, мідянкою, ящіркою прудкою, черепахою болотяною.

Дуже багатою є орнітофауна заказника, що обумовлено різноманіттям біотопів. На болотах, затоках, протоках багаточисельними є чапля сіра, велика біла чапля, квак, водяна курочка, лиска, блакитний рибалочка, плиска біла, очеретянки та інші, на ділянках суходолу - горобець польовий, сорокопуд жулан, одуд, чорний дрізд, соловейко східний, іволга, чеглок, шуліка чорний та інші. Острови відвідують орлан-білохвіст та скопа - види, занесені до Червоної книги України. На о. Козачий звичайним видом є деркач - вид, занесений до Європейського Червоного списку.

Острови та пригирлова система р. Віти - улюблене місце відпочинку мігруючих птахів. Взимку серед інших видів тут тримаються омелюх, дрізд-чикотень, корольок жовтоголовий.

Окрасою південної частини Козачого острова є колонія чапель (біля 100 гнізд). Поруч з сірими чаплями, чисельність гнізд яких тут є найвищою, в колонії гніздяться кваки та великі білі чаплі.

Прямі спостереження та вивчення слідів життєдіяльності тварин дозволяє констатувати наявність червонокнижних ссавців (видра річкова, горностай), а крім них - лося, дикого кабана, козулі, зайця сірого, білки, бобра, ондатри, лисиці, єнотовидного собаки, ласки, норки американської, їжака, ряду видів рукокрилих.


Джерела


Особисті інструменти

Матеріал з WWW Енциклопедія Києва