Київський національний університет будівництва і архітектури

Головний навчальний корпус університету

Національний університет будівництва і архітектури створений у 1999 році на базі Київського державного технічного університету будівництва і архітектури. Але історія його починається задовго до цієї дати - від часу заснування 1930 року на базі відділення фабрично-заводського й комунального будівництва Київського політехнічного інституту та архітектурного факультету Київського художнього інституту. Тоді він мав назву Київський будівельний інститут.

У 1939 році будівельний інститут перейшов у підпорядкування народного Комісаріату з будівництва й отримав назву Київський інженерно-будівельний інститут.

У 1976 році Київський інженерно-будівельний інститут був нагороджений орденом Трудового Червоного Прапора за досягнуті успіхи у підготовці спеціалістів та виконання наукових досліджень і став називатися Київський ордена Трудового Червоного Прапора інженерно-будівельний інститут.

У 1993 році заклад отримав нове найменування - Київський державний технічний університет будівництва і архітектури.

Університет є провідним навчальним закладом в Україні з підготовки фахівців для архітектурно-будівельної галузі. Його авторитет ґрунтується на вдалому поєднанні багатьох традицій, що складалися упродовж більш як 75 років, та запровадженні нових здобутків вченими університету. За роки свого існування університет підготував понад 65 тисяч інженерів і архітекторів, у тому числі близько двох тисяч фахівців для 75 країн світу.


На 6 факультетах університету готують фахівців із 23 спеціальностей, 13 напрямків і навчається близько 8 тисяч студентів.

Навчальний процес забезпечують 50 кафедр та їх висококваліфікований науково-педагогічний склад, який нараховує понад 630 вчених з науковими ступенями та званнями, серед яких близько 90 докторів наук, професорів.

Із стін університету вийшли 2 Герої Радянського Союзу, понад 70 лауреатів Державних премій, заслужених діячів науки, лауреатів премій ім.Т.Шевченка, 4 Герої України.


Напрями, спеціальності ,за якими ведеться підготовка фахівців:

  • Підготовка магістрів - спеціальність «Управління проектами»
  • Підготовка бакалаврів, спеціалістів, магістрів: мистецтво (образотворче і декоративно-прикладне мистецтво), менеджмент (менеджмент організацій), геодезія, картографія та землевпорядкування (геодезія, землевпорядкування та кадастр, геоінформаційні системи і технології), комп’ютерні науки (інформаційні управляючі системи та технології, інформаційні технології проектування), інженерна механіка (підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини і обладнання), будівництво (промислове і цивільне будівництво, міське будівництво та господарство), технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів (теплогазопостачання і вентиляція, споруди і обладнання водопостачання і водовідведення), автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (автоматизоване управління технологічними процесами), водні ресурси (водопостачання та водовідведення), архітектура (архітектура будівель і споруд, містобудування).


Джерела


Особисті інструменти

Матеріал з WWW Енциклопедія Києва