Київський Політехнічний Інститут

Матеріал з WWW Енциклопедія Києва
Перейти до навігаціїПерейти до пошуку

Київський політехнічний інститут імені імператора Олександра II було засновано 1898.

Ідея створення технічного навчального закладу виникла ще 18 лютого 1880 року. Цукрозаводчики Південно-Західного краю, “бажаючи ознаменувати 25-річчя перебування на престолі Царя-Визволителя Олександра ІІ, вирішили зібрати необхідний капітал для спорудження технічного закладу". На заснування інституту було зібрано добровільні пожертви загальною сумою 1 000 374 крб. 53 коп. при вартості будівництва і обладнання інституту 2 650 000 карбованців.

Серед організацій та людей, які внесли кошти, були: Київська міська Дума - 300 000 крб., Терещенко з синами - 150 000 крб., Київський земельний банк - 15 000 крб., Товариство Красилівського цукрового заводу - 2 000 крб., А.Брадзький - 5 крб.; загалом 139 товариств, банків, заводів, установ, окремих громадян внесли свої пожертви на зазначену суму.

Вже 30 серпня 1898 р. відбулося урочисте закладення комплексу будівель інституту на Шулявці, а наступного дня розпочалися заняття першого курсу інституту в приміщенні Київського комерційного училища (нині - вул.Воровського, 24), а до власного приміщення інститут перебрався у 1902 р. У конкурсі на проекти споруд Політехнічного інституту взяли участь відомі архітектори: Бенуа, Гоген, Кітнер, Кобелєв, Померанцев, Цендер та Шретер. Кращим був визнаний проект проф. І.С. Кітнера, за яким і споруджено корпуси Київського політехнічного інституту.

Першим директором інституту став механік Віктор Кирпичов, до викладацького складу були запрошені хіміки Сергій Реформатський та Михайло Коновалов, математик Василь Єрмаков, зоотехнік Микола Чирвинський, геолог Олексій Нечаєв, технолог Костянтин Зворикін. Пізніше до них приєдналися Євген Патон, Микола Делоне, Олександр Котельников, Степан Тимошенко, Лев Писаржевський та інші.

Науково-методичну допомогу під час організації та становлення інституту надали корифеї російської науки Д.І.Менделєєв, М.Є. Жуковський, К.А.Тимірязєв та інші.

Київський політехнічний інститут (КПІ) складався з чотирьох відділень — інженерного, механічного, хімічного і сільськогосподарського,— на яких разом було 35 кафедр. У рік заснування в КПІ навчалося лише 360 студентів, але вже у 1901 р. їх кількість збільшилася до 1147, і київський "політехнікум" (як його тоді називали) став за величиною другим в Росії після Петербурзького. Перший випуск відбувся у 1903 р. (тоді екзаменаційну комісію інженерного та сільськогосподарського відділень очолював Дмитро Менделєєв). На жаль, лише п'ята частина студентів змогла пройти повний курс, тому довелося терміново переробляти занадто важкі навчальні програми.

Студенти КПІ завжди відзначалися вільнодумством та активною участю у громадському русі. З перших років існування інститут був ареною політичних виступів та студентських страйків (через що був звільнений з посади директор Кирпичов). Під час революційних подій 1905 р. Політехнічний став центром Шулявської республіки, студенти мали, але не встигли підтримати повстання саперів, ватажок якого Борис Жаданівський переховувався на агрономічній фермі КПІ.

У 1910-і роки КПІ уславився своїм авіагуртком (Київським товариством повітроплавання), до якого входили викладачі та студенти Делоне, Ігор Сікорський, Федір Андерс, Олександр Кудашев, Дмитро Григорович. Перед революцією інститут нараховував понад 2200 студентів та 130 викладачів.

Активно розвиваючись, Київський політехнічний інститут став базою розширення та зміцнення мережі вузів Києва, України.

Так, у 1923-1933 роках і протягом останніх років на базі факультетів та окремих спеціальностей КПІ було створено:

 • Дніпропетровський інститут залізничного транспорту

23 березня 1930 р. у Дніпропетровську на базі політехнікуму і факультету інженерів шляхів сполучення Київського політехнічного інституту був заснований Дніпропетровський Інститут Інженерів Залізничного Транспорту (ДІІТ). Сьогодні - Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна - www.diit.edu.ua;

 • Одеський інститут інженерів морського флоту;
 • Харківський текстильний інститут (та деякі галузеві інститути);
 • Київський інженерно-будівельний інститут

Був створений у 1930 році на базі відділення фабрично-заводського і комунального будівництва Київського політехнічного інституту та архітектурного факультету Київського художнього інституту. Сьогодні це - Київський національний університет будівництва і архітектури - www.knuba.edu.ua;

 • Київський інститут інженерів цивільної авіації

Витоки університету — в авіаційних курсах, організованих київськими політехніками наприкінці XIX століття, а самостійна історія почалася в 1933 році: Постановою Ради Народних Комісарів СРСР на базі авіаційного факультету Київського політехнічного інституту був заснований Київський авіаційний інститут. Сьогодні - Національний авіаційний університет- www.nau.edu.ua;

 • Українська сільськогосподарська академія;
 • Київський автодорожний інститут;
 • Київський технологічний інститут легкої промисловості;
 • Вінницький політехнічний інститут;
 • Черкаський інженерно-технологічний інститут;
 • Чернігівський технологічний інститут.

На початку Великої Вітчизняної війни КПІ було евакуйовано до Ташкенту, де він функціонував у складі Середньоазіатського індустріального інституту.

Сьогодні Київський політехнічний інститут - найбільший вищий навчальний заклад України, його структуру складають:

Інститути

 • Навчально-науковий комплекс "Інститут прикладного системного аналiзу"
 • Видавничо-полiграфiчний інститут
 • Вiйськовий iнститут телекомунiкацiй та iнформатизацiї
 • Інститут доунiверситетської пiдготовки та професiйної орiєнтацiї
 • Інститут енергозбереження та енергоменеджменту
 • Інститут спеціального зв'язку та захисту інформації
 • Iнститут телекомунiкацiйних систем
 • Механiко-машинобудiвний iнститут
 • Міжгалузевий інститут післядипломної освіти
 • Фiзико-технiчний iнститут

Факультети

 • Зварювальний факультет
 • Інженерно-фiзичний факультет
 • Інженерно-хiмiчний факультет
 • Міжуніверситетський медико-інженерний факультет
 • Приладобудiвний факультет
 • Радiотехнiчний факультет
 • Теплоенергетичний факультет
 • Факультет авiацiйних i космiчних систем
 • Факультет бiотехнологiї i бiотехнiки
 • Факультет електроенерготехнiки та автоматики
 • Факультет електронiки
 • Факультет iнформатики та обчислювальної технiки
 • Факультет лiнгвiстики
 • Факультет менеджменту та маркетингу
 • Факультет права
 • Факультет прикладної математики
 • Факультет соцiологiї
 • Фiзико-математичний факультет
 • Хiмiко-технологiчний факультет


Враховуючи велику організаторську роль Київського політехнічного інституту в підготовці інженерних і наукових кадрів, Указом Президента України за №289/95 від 8 квітня 1995 року “Про Київський політехнічний інститут” йому надано статус Національного технічного університету України.

НТУУ «КПІ» розташований за адресою: проспект Перемоги, 37.

Джерела

 • Сайт НТУУ "КПІ": http://www.ntu-kpi.kiev.ua
 • Київ. Історична енциклопедія. З найдавніших часів до 1917 року. - К.: 3Media, 2000