Караваєв Володимир Опанасович (зоолог)

Володимир Опанасович Караваєв (1864-1939) видатний вітчизняний учений-зоолог.

Видатний український науковець віддзеркалював наступність найкращих традицій прогресивної науки XIX ст. Його наукова діяльність охоплює різні галузі біології та виходить за її межі. В. О. Караваєв успішно розробляв питання систематики, фауністики, зоопсихології, ембріології, ентомології, екології тварин, палеонтології та антропології. Помітний внесок він зробив у подальший розвиток гідробіології, у вивчення фауни Чорного моря, у розвиток мірмекології.

Професор В. О. Караваєв є автором фундаментальної двотомної наукової праці «Мурашки України». Вчений написав понад 150 наукових праць, у тому числі низку великих рефератів, перекладів, що мають і сьогодні визначне загальнобіологічне значення. В. О. Караваєв – директор Севастопольської біологічної станції (1898), директор Зоологічного музею Академії наук України (1926-1934). Брав активну участь у суспільно-громадському житті країни. Незважаючи на таку велику і багатогранну діяльність цього видатного українця, досі не підготовлено узагальнюючого комплексного дослідження.


Джерела

  • Дисертація М.М.Корман «Науковий доробок В.О.Караваєва в галузі зоології та гідробіології (кінець ХІХ – перша третина ХХ століть)» - http://disser.com.ua/contents/41699.html


Особисті інструменти

Матеріал з WWW Енциклопедія Києва