Дубровський Петро Петрович

(9 січня, 1754, Київ – 9 січня, 1816, Санкт-Петербург) – секретар і перекладач при російській дипломатичній місії у Парижі, колекціонер, бібліофіл.

Народився в Києві. 1772 року закінчив Києво-Могилянську духовну академію. З 1773 – працює в штаті Синоду. Протягом 1780 – 1805 років на посаді священика, перекладача і секретаря при російській дипломатичній місії у Парижі. В роки Великої Французької революції (1789 – 1793) перебував в Парижі. Серед паризьких знайомих Петра Дубровського – Жан-Жак Руссо (1712 – 1778), який подарував йому стародавній рукопис Тіта Лівія італійської роботи 15 століття (за переказами – рукопис колись належав королеві Катерині Медичі).

Роки перебування в революційному Парижі використав для отримання архівних документів, викинутих на сміття натовпом з фортеці Бастилія, зали якої були паризьким архівом. Цим сприяв збереженню безцінних історичних документів і джерел історії Франції.

В лютому 1800 року перевіз свою збірку рукописів середньовіччя в Петербург. У 1805 році передав коштовну колекцію рукописів в подарунок царю Олександру І. Саме Петро Дубровський прийняв та задокументував реквізовані царатом з Варшави рукописи Бібліотеки Залуських у кількості 11.000. Заради поліпшення відносин між СРСР та Польщею, більша частина Бібліотеки Залуських повернута у Варшаву лише за часів СРСР.

Був прийнятий у штат Імператорської Публічної бібліотеки в Петербурзі, де працював протягом 1805 – 1812 років. У 1816 помер у Петербурзі.

Джерела

  • Луизова Т. В., Собрание рукописей П. П. Дубровского в Государственной публичной библиотеке им. М. Е. Салтыкова-Щедрина//Вопр. истории. 1952. № 8;
  • Воронова Т. П., П. П. Дубровский — первый хранитель «Депо Манускриптов» Публичной библиотеки //Археогр. ежегод. за 1980 г. М., 1981;
  • Воронова Т. П., Первые описи собрания П. П. Дубровского//Проблемы научного описания рукописей и факсимильного издания памятников письменности: Материалы Всесоюз. конф. Л., 1981;
  • Thompson P. Z., Biography of a Library: The Western European Manuscript Collection of Peter P. Dubrovski in Leningrad, The Journal of Library History, 19 (1984), pp. 477—503.


Особисті інструменти

Матеріал з WWW Енциклопедія Києва