Довідка:Форматування символів

В лівій колонці поданої нижче таблиці показано можливі ефекти. В правій колонці міститься код, за допомогою якого було досягнуто відповідного ефекту.

Можете тримати цю сторінку відкритою в окремому вікні браузера. Якщо ви хочете потренуватися, щоб не нашкодити робіть це на майданчику

Так відображається Вікі-текст

Курсив, Жирний, Жирний + Курсив.

 • Зауважте, що це подвійні та потрійні апострофи, а не подвійні лапки.
''Курсив'', '''Жирний''', 
'''''Жирний + Курсив'''''.
Моноширинний шрифт для технічних термінів.
 • із міркувань семантики, слід використовувати <code> замість <tt> для текстів комп'ютерних програм
Моноширинний шрифт для <tt>технічних термінів</tt>.
Ви можете використовувати маленький текст для підписів.
Ви можете використовувати <small>маленький текст</small> для підписів.
Ви можете перекреслювати вилучений текст

і підкреслювати новий.

Ви можете <strike>перекреслювати вилучений текст</strike>
і <u>підкреслювати новий</u>.

Умлаути і наголоси:
e e e e i i

À Á Â Ã Ä Å
Æ Ç È É Ê Ë
Ì Í Î Ï Ñ Ò
Ó Ô Õ Ö Ø Ù
Ú Û Ü ß à á
â ã ä å æ ç
è é ê ë ì í
î ï ñ ò ó ô
œ õ ö ø ù ú
û ü ÿ

e e e e i i
&Agrave; &Aacute; &Acirc; &Atilde; &Auml; &Aring; 
&AElig; &Ccedil; &Egrave; &Eacute; &Ecirc; &Euml; 
&Igrave; &Iacute; &Icirc; &Iuml; &Ntilde; &Ograve; 
&Oacute; &Ocirc; &Otilde; &Ouml; &Oslash; &Ugrave; 
&Uacute; &Ucirc; &Uuml; &szlig; &agrave; &aacute; 
&acirc; &atilde; &auml; &aring; &aelig; &ccedil; 
&egrave; &eacute; &ecirc; &euml; &igrave; &iacute;
&icirc; &iuml; &ntilde; &ograve; &oacute; &ocirc; 
&oelig; &otilde; &ouml; &oslash; &ugrave; &uacute; 
&ucirc; &uuml; &yuml;

Пунктуація:
¿ ¡ § ¶
† ‡ • —
‹ › « »
‘ ’ “ ”


&iquest; &iexcl; &sect; &para;
&dagger; &Dagger; &bull; &mdash;
&lsaquo; &rsaquo; &laquo; &raquo;
&lsquo; &rsquo; &ldquo; &rdquo;

Комерційні символи:
™ © ® ¢ € ¥

£ ¤

&trade; &copy; &reg; &cent; &euro; &yen; 
&pound; &curren;
Нижній регістр: x2

Верхній регістр: x2 або x²

 • Другому способу слід надавати перевагу у використанні, хоча він не є застосовним абсолютно завжди, оскільки більшість браузерів фоматують такий текст швидше.

ε0 = 8.85 × 10−12 C² / J m.

1 гектар = 1E4 м?

Нижній регістр: x<sub>2</sub>
Верхній регістр: x<sup>2</sup> або x&sup2;&epsilon;<sub>0</sub> =
8.85 &times; 10<sup>&minus;12</sup>
C&sup2; / J m.


1 [[гектар]] = [[1E4 м?]]

Грецькі літери:

α β γ δ ε ζ
η θ ι κ λ μ ν
ξ ο π ρ σ ς
τ υ φ χ ψ ω
Γ Δ Θ Λ Ξ Π
Σ Φ Ψ Ω


&alpha; &beta; &gamma; &delta; &epsilon; &zeta; 
&eta; &theta; &iota; &kappa; &lambda; &mu; &nu; 


&xi; &omicron; &pi; &rho; &sigma; &sigmaf;
&tau; &upsilon; &phi; &chi; &psi; &omega;
&Gamma; &Delta; &Theta; &Lambda; &Xi; &Pi; 
&Sigma; &Phi; &Psi; &Omega;

Математичні символи:
∫ ∑ ∏ √ − ± ∞
≈ ∝ ≡ ≠ ≤ ≥ →
× · ÷ ∂ ′ ″
∇ ‰ ° ∴ ℵ ø
∈ ∉ ∩ ∪ ⊂ ⊃ ⊆ ⊇
¬ ∧ ∨ ∃ ∀ ⇒ ⇔
→ ↔
(Див. також Довідка:Математичні формули та спецсимволи та Довідка:Спецсимволи)

&int; &sum; &prod; &radic; &minus; &plusmn; &infin;
&asymp; &prop; &equiv; &ne; &le; &ge; &rarr;
&times; &middot; &divide; &part; &prime; &Prime;
&nabla; &permil; &deg; &there4; &alefsym; &oslash;
&isin; &notin; &cap; &cup; &sub; &sup; &sube; &supe;
&not; &and; &or; &exist; &forall; &rArr; &hArr;
&rarr; &harr;
x2   ≥   0 true.
 • Щоб додати пробіли, скористайтесь нерозривним пробілом - &nbsp;.
 • &nbsp; також не дозволяє робити перенос посередині рядка, що зручно у формулах.
<i>x</i><sup>2</sup>&nbsp;&nbsp;&ge;&nbsp;&nbsp;0 true.

Складні формули:
  <math>\sum_{n=0}^\infty \frac{x^n}{n!}</math>

 
<math>\sum_{n=0}^\infty \frac{x^n}{n!}</math>

Відміна інтерпретації розмітки:
Посилання → (<i>на</i>) [[Довідка:Зміст]]

 • Покаже "голий" вікітекст.
 • Екранує вікірозмітку, включно із тією що виглядає як HTML-розмітка.
 • Не екранує посилання HTML.
<nowiki>Посилання → (<i>на</i>) [[Довідка:Зміст]]</nowiki>

Коментарі:
не відображаються на сторінці

 • Залишайте коментарі для тих, хто буде редагувати сторінку після вас.
<!-- Коментар -->

Джерела

Вільна енциклопедія


Особисті інструменти

Матеріал з WWW Енциклопедія Києва