Видатні постаті в історії України

Видатні постаті в історії України (ІХ-ХІХ ст.): Короткі біографічні нариси. Історичні та художні портрети: Довід.вид./В.І.Гусєв (кер.кол.авт.), В.П.Дрожкін, Ю.О.Калінцев, О.Г.Сокирко, В.І.Червінський. - К.: Вмща шк., 2002. - 359 с.:іл. ISBN 966-642-107-0

Наведено біографічні відомості, стисло висвітлено суспільно-політичні погляди та роль кожної особи в історичному розвитку України. Вміщено короткі історичні портрети громадських, політичних, культурних діячів України, починаючи від виникнення Київської Русі й до кінця ХІХ ст.


Особисті інструменти

Матеріал з WWW Енциклопедія Києва