Братська школа

Братські школи в Україні та Білорусі починають з’являтися після декрету 1585 року короля Стефана Баторія, за яким усім православним братствам Великого князівства Литовського дозволялось утримувати школи.

Київська Братська школа була заснована київським Богоявленським братством у 1615 році, її статут затверджений у 1620 році за зразком Львівської братської школи.

Джерела

Хижняк З.І., Маньківський В.К. Історія Києво-Могилянської академії. - Київ, - Видавничий дім "КМ Академія", - 2003.


Особисті інструменти

Матеріал з WWW Енциклопедія Києва