Академія муніципального управління

Акаде́мія муніципа́льного управлі́ння створена Постановою Кабінету Міністрів № 725 від 9 липня 1997 року як державний вищий навчальний заклад для підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів для органів місцевого самоврядування та державних адміністрацій, проведення досліджень з питань державного управління та місцевого самоврядування.

В Академії діє 6 факультетів, Інститут підвищення кваліфікації кадрів, коледж міського господарства, 25 кафедр, на яких працює 34 доктори наук, професори, 182 кандидати наук, доценти, висококваліфіковані викладачі. Академія має військову кафедру, бібліотеки, гуртожитки. Відкрита аспірантура, встановлені та розвиваються зв'язки із зарубіжними навчальними закладами, створена міцна матеріальна база.

Посилання


Особисті інструменти

Матеріал з WWW Енциклопедія Києва