Історія Києва

Оригінальна назва: «История Киева в трех томах, четырех книгах». Науково-публіцістичне видання з історії Києва від давніх часів і до 1980-х років.

Підготовлено Інститутом історії НАН України до 1500-річчя Києва. Головна редакційна колегія: Ю.Ю.Кондуфор, І.І.Артеменко, В.А.Згурський, С.В.Кульчицький, А.В.Лихолат, Б.О.Рибаков, А.В.Санцевич, В.Г.Сарбей, Г.Я.Сергієнко, П.С.СОхань, М.І.Супруненко.

І том (в одній книзі) - «Давній та середньовічний Київ», редколегія тому: І.І.Артеменко, Г.Я.Сергієнко, О.І.Гуржий, В.А.Смолій, П.П.Толочко. У томі подано перебіг подій від перших поселень на території міста і до Переяславської ради (1654).

ІІ том (в одній книзі) - «Київ в епоху пізнього феодалізму та капіталізму», редколегія тому: В.Г.Сарбей, П.В.Замковий, В.І.Попик, А.К.Волощенко, О.А.Парасунько, Є.Ф.Сидоренко. У томі подано перебіг подій від Переяславської ради (1654) і до Жовтневої революції (1917)

ІІІ том (у двох книгах) - «Радянський Київ». Перша з двох книг - «Соціалістичний Київ» (1917- - початок 1960-х років), друга - «На шляху до зразкового комуністичного міста» (1960-1980 рр.).


Особисті інструменти

Матеріал з WWW Енциклопедія Києва