Археології інститут

Версія від 08:45, 26 липня 2008; George Alex 1971 (обговорення | внесок)
(різн.) ← Старіша версія | Поточна версія (різн.) | Новіша версія → (різн.)

Інститут археології НАН України - науково-дослідницький заклад в Києві, що здійснює дослідження в області археології та давньої історії в Україні. Заснований у 1938 році. У 1975-2002 роках інститут розміщувався у Видубицькому монастирі, з 2002 року - на проспект Героїв Сталінграда,12


Історія інституту бере свій початок з весни 1919 p., коли при Академії наук України була створена Комісія з укладання археологічної карти України. За два роки її було перетворено на Археологічну комісію УАН, а 6 лютого 1922 р. — на Археологічний комітет при історико-філологічному відділенні ВУАН, на базі якого 1924 р. створено Всеукраїнський археологічний комітет (ВУАК). 1934 р. постановою Президії АН Української РСР на базі ВУАК було створено Інститут історії матеріальної культури АН УРСР, який 1938 р. одержав назву Інституту археології АН України.

За час існування інституту його очолювали і в ньому працювали відомі вчені — академік АН України П. П. Єфіменко, академік НАН України П. П. Толочко; члени-кореспонденти АН України Л. М. Славін, С. М. Бібіков, Ф. П. Шевченко, І. І. Артеменко; доктори наук — М. Я. Рудинський, В. П. Петров, В. М. Даниленко, О. І. Тереножкін, В. Й. Довженок, М. Ю. Брайчевський та інші. Сучасні наукові дослідження здійснюються відомими в країні і за її межами науковими школами, які очолюють академік НАН України П. П. Толочко, члени-кореспонденти НАН України С. Д. Крижицький, В. Д. Баран та О. П. Моця.

Метою науково-дослідної роботи інституту є всебічне вивчення археологічних пам’яток, а також висвітлення проблем давньої та середньовічної історії та культури України: первісне розселення найдавніших племен на території сучасної України, виникнення та розвиток відтворюючих форм господарства, соціально-економічний та етнічний розвиток найдавнішого населення України, історія та культура скіфів і сарматів, античних міст-держав Північного Причорномор’я, етногенез та рання історія східних слов’ян, історія та культури Київської Русі та її столиці — Києва.

Серед основних завдань інституту є організація й проведення охоронних археологічних досліджень у зонах новобудов. Інститут дослідив тисячі давніх пам’яток, виявив величезну кількість знахідок, які склали основу колекцій Музею історичних коштовностей, Національного музею історії України, музею історії м. Києва, Археологічного музею Інституту археології, багатьох краєзнавчих музеїв.

З 1989 р. інститут видає науковий журнал «Археологія», який виходить чотири рази на рік.


Джерела


Особисті інструменти

Матеріал з WWW Енциклопедія Києва